Experts vrezen overal windmolens: ‘Ons land gaat in de uitverkoop’

Nederland krijgt er de komende jaren honderden windmolens en tienduizenden voetbalvelden aan zonneparken bij. Broodnodig om de klimaatdoelen te halen. Maar de weerstand groeit, want niemand wil windturbines van 250 meter hoog in zijn achtertuin. Daarnaast worden ze ook nog naast natuurgebieden geplaatst

 

In de provincie Gelderland worden op korte termijn acht windparken gebouwd. Bij zes daarvan staan een of meerdere turbines dicht bij beschermde natuur. Van alle nieuwe windmolens in Nederland komen er vier op de tien in of vlak bij beschermde natuur te staan. 

De trek naar deze natuurgebieden lijkt mede te worden veroorzaakt door de weerstand van burgers tegen windmolens en zonneparken in hun eigen woonomgeving. Daardoor is het lastig locaties te vinden voor deze installaties.

Nu al zijn in Nederland ruim 600 windmolens in of binnen 200 meter van beschermde natuurgebieden in bedrijf. Daar komen zeker nog eens 300 bij, waarvan 175 zelfs in Natura-2000gebied, beschermde natuur met de hoogste Europese status van bescherming, zo blijkt uit het Investico-onderzoek. Het gaat met name om het IJsselmeer, de Zeeuwse Delta en delen van Gelderland, Brabant en Limburg.

Schuiven naar boven
Translate >>